A A A

Usługi

Cięcie stali piłami taśmowymi: pretów okrągłych do średnicy ø520 i płaskich do szerokości 700mm (max gabaryt 520x700mm)


Cięcie blach palnikiem gazowym do 200mm


Doradztwo techniczne w zakresie doboru stali, zamienników i obróbki cieplnej